Olejki otrzymano zgodnie z wymaganiami normy ISO 9235 Naturalne surowce aromatyczne

Produkty DECODO powstają przy pełnej laboratoryjnej kontroli z wykorzystaniem m.in. chromatografii gazowej, spektrometrii mas, realizowanej przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem

Olejki nie zawierają konserwantów, rozpuszczalników ani sztucznych dodatków

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008